Background image of our amphitheatre mowed in the side of the dike during our exhibition on June 16th 2023

Manifest

De omgeving ervaren met alle zintuigen; dit is hoe we het Land van Chabot hebben ontdekt. Door af te wijken van een meer traditionele analytische aanpak, hebben we verbinding kunnen maken met de essentie van de plek en haar kwaliteiten. Deze aanpak maakt het mogelijk om verborgen schoonheden te vinden in zogenaamde 'interstitiële' of overblijvende landschappen, zoals het Land van Chabot. We hoeven hier geen functies toe te voegen om een gevoel van de plek (genius loci) te creëren. We moeten in plaats daarvan de onstuimigheid en leegheid van het landschap omarmen, en de waarde van die eigenschappen erkennen, omdat ze onze omgeving diverser en vruchtbaarder maken voor nieuwe ontwikkelingen. De vergankelijkheid en veranderlijkheid van het leven en de wereld om ons heen is onvermijdelijk. De snelweg die het Land van Chabot in tweeën heeft gesplitst, biedt de mogelijkheid om het gebied opnieuw uit te vinden, om samen te komen en te beschermen wat belangrijk is voor omwonenden en gebruikers, zowel mens als dier. We willen de kracht van de lokale gemeenschap inzetten. We herontdekken onze omgeving continu, en die omgeving ontwikkelt tegelijkertijd onze identiteit. Laten we onze blik omdraaien, en veranderingen zien als onverwachte bezoekers die de deuren openen naar nieuwe vooruitgang.