Background image of our amphitheatre mowed in the side of the dike during our exhibition on June 16th 2023

Gebiedsplan

Visie voor het Land van Chabot

Het Land van Chabot is opgedeeld in tweeën door de snelweg. Het landschap verandert daardoor in een samenstelling van kleine stukjes land met uiteenlopende eigenschappen. Het belang van dit project is om deze variaties te omarmen en tot één geheel te brengen - het Land van Chabot.

(scroll naar beneden...)

Doodlopende paden

De kleine stukjes land waarin het gebied is opgedeeld, vormen samen een landschap met verschillende gradaties van toegankelijkheid. De stukjes land zijn gescheiden door grenzen, en bezoekers moeten die grenzen oversteken om het land te ontdekken. Wanneer je dieper het land induikt, kom je meer en meer stukjes land tegen, en moet je meer en meer grenzen oversteken. Dit moedigt bezoekers aan om zich in te spannen om het land te verkennen, en zich langzaamaan steeds verder van de stad te begeven. Bovendien blijven bepaalde gebieden ontoegankelijk voor mensen, wat toevluchtsoorden kunnen worden voor de lokale fauna. In plaats van een specifieke bestemming te hebben in het gebied, ligt de waarde van dit landschap in de reis er doorheen. Er is geen vooraf bepaald punt om te bereiken of vanuit terug te keren; het verkennen van het landschap is de essentie.

Toegangspoorten

Dat gezegd hebbende; de bezoekers zouden misschien niet meteen begrijpen dat dit land interessant is om te verkennen. Het is dus belangrijk om ervoor te zorgen dat ze begrijpen dat het inderdaad toegankelijk is. Om mensen uit te nodigen het Land van Chabot te betreden, creëren we toegangspoorten. Hoewel deze ingangen in eerste instantie tot niets lijken te leiden, zullen ze wel de nieuwsgierigheid aanwakkeren bij bepaalde bezoekers die zich misschien het land inwagen. De entrees dienen ook als een denkbeeldige grens die het landschap omkadert; waardoor er meer onderscheid onstaat tussen wat binnen en buiten het Land van Chabot is.

Bloemenveld

Dit bloemenveld is ontworpen voor verschillende vormen van recreatie. In de beginfase van de aanleg is er veel menselijk onderhoud nodig om subtiele hoogteverschillen aan te brengen in het landschap. Door die hoogteverschillen ontstaat er een gebied wat op sommige stukken natter is, fluctuerend afhankelijk van de seizoenen. Het doel van dit deel van het landschap is om een langzaam proces van natuurlijke veranderingen te stimuleren en zichtbaar te maken voor bezoekers. Tijdens de aanleg zullen er eerst bloemen worden gezaaid in een willekeurig patroon, waarna de natuur het zal overnemen en het bloemenveld zich kan ontwikkelen. Wanneer er meer in het gebied begint te groeien, zal het nodig zijn om te maaien en jonge bomen en struiken te verwijderen, zodat het een open landschap wordt behouden en het toegankelijk blijft.

Voedselbos

Het voedselbos is vooral bedoeld voor niet menselijk gebruik. In dit stuk van het landschap laten we de natuur haar gang gaan, en als biodiverse hotspot zal het zo min mogelijk worden verstoord door menselijke activiteiten. De ingang en het pad door dit deel van het landschap zijn strategisch geplaatst aan de grens van het bos, zodat het landschap wel bereikbaar blijft, maar er verder weinig toegang is tot het bos voor bezoekers. Om te compenseren voor het verlies van bomen tijdens de bouw van de snelweg worden er fruitbomen en vijvers toegevoegd in het zuidelijke deel van dit landschap, om de biodiversiteit te vergroten en habitats toe te voegen voor dieren die in de toekomst het gebied kunnen bewonen.

Boomgaard

De boomgaard zal worden aangelegd om de productiviteit van het landschap te verhogen en - nog belangrijker - de bewoners meer te verbinden met het Land van Chabot. We verwelkomen deelname aan het onderhoud in het gebied. Boeren uit de buurt worden uitgenodigd om de boomgaard voor 10 jaar te onderhouden, waarbij ze vrij mogen maaien en laten grazen. De productie van de boomgaard wordt gedeeld met de boeren. Dit initiatief is een manier om de lokale bewoners te betrekken tot 'place-making' en om zeggenschap te geven over de interventies in het landschap.

Snelweg

Onderhouden door de gemeente.

Privéterrein

Onderhouden door bewoners.

Base map of the Site plan