Background image of our amphitheatre mowed in the side of the dike during our exhibition on June 16th 2023

Het Luchtamfi­theater

Het amfitheater maken

Chabot woonde aan de andere kant van deze rivier. Hij zat vaak op het dak van zijn huis, waar hij uitzicht had over dit landschap. Om van ditzelfde uitzicht te kunnen genieten hebben we dit tijdelijke amfitheater aangelegd op de dijk. Als je de Rotte volgt vanuit Rotterdam is het Land van Chabot het eerste landschap met een open uitzicht; wat deze plek perfect maakt om even te zitten en uit te rusten. Ver van de drukke stad, met de auto's die onder je door rijden, kijkend naar het langzaam veranderende landschap. De trapsgewijze structuur van het amfitheater zorgt voor verschillende perspectieven op het landschap vanuit gevarieerde hoogtes. Als de bergen aarde weggehaald worden in de nabije toekomst, zal het uitzicht over het landschap onthuld worden. Het tijdelijke amfitheater zal binnen een paar weken verdwijnen in het landschap, maar wij hopen dat in de toekomst een permanent amfitheater kan worden gebouwd, zodat toekomstige bezoekers het landschap kunnen bekijken zoals Chabot dat deed.