Background image of our amphitheatre mowed in the side of the dike during our exhibition on June 16th 2023

Rotte schaal

Het land van Chabot bevindt zich op de grens tussen stad en platteland. Het Rottepark is opgedeeld in verschillende functies zoals agrarische recreatie, natuur, waterrecreatie etc. Het Land van Chabot is op dezelfde manier opgedeeld in deze functies. Er zal echter een sterke nadruk gelegd worden op de culturele ervaring in het Land van Chabot.

(scroll naar beneden...)

Dit polderlandschap is de bron van de Rotte. Eeuwenlang pompten windmolens hier water uit de polders de rivier in. Inmiddels heeft een elektrisch gemaal deze taak overgenomen, maar de viermolengang bij Zevenhuizen staat er nog steeds als herinnering aan het verleden van het land. Terwijl we de slingerende dijk van de Rotte volgen, hebben we een weids uitzicht over het landschap van open velden.

Deze waterpartijen zijn aangelegd voor zandwinning (Zevenhuizerplas) en waterberging (Willem Alexander Baan), maar tegelijkertijd dienen ze ook voor recreatie. Het biedt ruimte voor topsport, de pleziervaart en andere vormen van vrijetijdsbesteding. De waterpartijen verbreden het zicht op de horizon en weerspiegelen de lucht, wat het een mooie plek maakt voor Rotterdammers om de stad te kunnen ontvluchten.

In dit gebied vinden we aangelegde heuvels en beboste gebieden. Dit gebied biedt wederom mogelijkheid voor vele soorten recreatieve activiteiten. De hoogteverschillen en gevarieerde beplanting zorgen voor een divers landschap, met intieme plekken en enkele lange, ononderbroken uitzichten. Er is voldoende ruimte voor natuur langs de Rotte, met daarachter het agrarische landschap.

Een landschap aan de rand van de stad. Het is een overblijfsel, een resultaat van stedelijke transformatie. Gelegen tussen landbouw, natuur, de Rotte en de stad. Dit creƫert kansen voor informele activiteiten, voor degenen die iets anders willen proberen, die zich willen verbergen voor de stadsdrukte. Land van Chabot is waar diversiteit samen kan komen. Deze open ruimte aan de rand van de bebouwde kom biedt een mooie plek voor culturele en sociale activiteiten.

Base map of the Rotte area De Rotte bike paths bike path proposition highway Lage Bergse Bos Hoge Bergse Bos Polder De Wilde Venen Rottezoom Tweemanspolder Bleiswijkse zoom Bergse Voorplas Bergse Achterplas Kralingse Plas Zevenhuizerplas Willem-Alexander Roeibaan Agricultural landscape Water recreation Water recreation Nature, recreation & biodiversity Land van Chabot agricultural land cultural land nature Cultural landscape