Background image of our amphitheatre mowed in the side of the dike during our exhibition on June 16th 2023

Optreden

Aan het einde van de expositie hielden we een optreden, om te laten zien hoe het amfitheater gebruikt kon worden. We vroegen iedereen om te gaan zitten, naar het optreden te kijken, en - als ze dat wilden - een krukje mee te nemen.